Zamenjava gesla za storitve UP vezane na LDAP


Geslo ne sme vsebovati imena ali dele uporabniških imen, ki presegajo dva zaporedna znaka iz računa uporabnika (uporabniško ime).
Geslo mora biti dolgo najmanj osem znakov
Geslo mora vsebovati znake iz vsaj treh od spodnjih štirih kategorij:
velike črke angleške abecede (A-Z)
male črke angleške abecede (a-z)
vsaj eno iz števko (0-9)
ne-alfanumerične znake (npr. !$#%@.)